Rózsafüzér Társulat

Rózsafüzér Társulat közgyűlése: 2015. október 18.
Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján
Szervező: Merka János plébános


Rózsafüzér Társulatunk
nagy ünnepén
(2001)

Október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén, mint minden évben, Rózsafüzér Társulatunk megtartotta évi közgyűlését. Vasárnap volt, így a Damenstift-templomban rózsafüzért imádkozva kezdtük ünnepi összejövetelünket, szentmisével folytattuk, melyen nagy örömünkre Patrona Hungariae Énekkarunk két régi szép Mária énekkel szerzett nagy lelki örömet mindannyiunknak. Szentmise után a szokásos rózsafüzér titokcserével zártuk hálaadó templomi ünnepünket.

Ezután átmentünk missziónk otthonába, ahol a nagyteremben szépen megterített asztalok mellé ülhettünk, hogy elfogyasszuk az „agapét", a szeretetlakomát.
Melich Anna társulati tagunk egyszerű, de finom meleg levessel és ízletes süteményekkel várt bennünket.

Kávézás után beszámolóval folytattuk közgyűlésünket, elkészítettük az évi csoportbeosztást, elfogadtuk Cserháti Magdolna és Vitos Margit csoportvezetők, valamint Kárpát Sarolta pénztárosunk lemondását. Megválasztottuk az új csoportvezetőket: Homok Erzsébet és Balogh Mária, aki a pénztárosi teendőket is vállalta. Hálásan köszönjük a korábbi tisztségviselők munkáját, az újaknak kívánunk sok sikert (szerk., plébánosi bejegyzés).
Rózsafüzér Társulatunk védnöke, dr. Cserháti Ferenc plébánosunk külön kérte, hogy a csoportvezetők, lehetőségeik szerint tartsanak szoros kapcsolatot csoportjuk tagjaival és alkalom adtán keressék fel, látogassák meg az idős és beteg társulati tagokat. Új tagok felvételére is sor került.

Társulatunknak hat csoportja van. Már a hazatelepült társulati tagokból is alakult egy csoport. Ok ugyancsak velünk imádkoznak. Öt müncheni csoportunk 75 tagja, plusz a tizenkét hazatelepült társulati tag naponta egy-egy rózsafüzér tizedet imádkozik egy-egy hittitokról elmélkedve, de vannak, akik teljes rózsafüzért is imádkoznak, felajánlva azt a világ békéjéért, hazánkért, papjainkért, embertársainkért és mindennapi szükségleteinkért.

Hogy mit jelentett társulatunk tagjainak ez az összejövetel? A meghitt közösségben megéreztük a szeretetet, ennek fontosságát és melegét. Hála legyen Rózsafüzér Királynőjének és Magyarok Nagyasszonyának!

Kárpát Sarolta
Az előző évekhez hasonlóan, 2001 szeptember 30-án délután részt vettünk München városának hagyományos őszi zarándoklatán. A gräfelfingi állomástól a müncheni német hívekkel együtt gyalogoltunk imádkozva, énekelve Maria Eichba, ahol Engelbert Siebler segédpüspök, több pappal, köztük plébánosunkkal, főpapi szentmisét celebrált. Valamennyien a  Szűzanya pártfogását kértük egyéni és közösségi életünkben. Képünkön – első sor balról: Rein Barbara, Helga König – a Katolikusok Tanácsától, Christian Penzkofer, a müncheni Hl. Kreuz egyházközség plébánosa, Harsányi Ilona; mögöttük balról: Pereczár Magdolna, Cserháti Ferenc plébános és Schönberger Mária a Maria Eich-i szabadtéri oltárnál.


Balogh Mária