Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2014.

október

26.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A–év

31. évfolyam

14. szám

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Szent Erzsébet templomban, Breisacherstr. 9

 

 

OKTÓBER 26. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

10.30–11.00                Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise †Sztojanov Ilona l. ü.

Főcelebráns                 Ft. Prof. Dr. Vencser László és Merka János plébános

Lektor                           Varga Adél (Kiv 22, 20–26; 1 Tessz 1, 5c–10; Mt 22, 34–40)

Orgonista                      Lukács Tibor

Zsoltárválasz               Szeretlek, Uram, Istenem * én erősségem.

Mise után                     Márton Áron emlékprogram (lásd meghívó)

 

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

október 26-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

Mise után a keresztség szentségében részesül

Schajda Lena és Ágoston Dávid

 

 

 

NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE

10.30–11.00                Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Buchmüller István nyug. plébános

Lektor                           Józsa Péter (Jel 7, 2–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a)

Orgonista                    Lukács Tibor

Zsoltárválasz               Ez az istenkeresők pe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

 

 

NOVEMBER 2. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP –Halottak napja–

10.30–11.00                Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise †elhunyt lelkipásztorainkért és                                                                    hozzátartozóinkért.

Dr. vitéz Koráni Elemér (* 1888, t 1957 07.25.)

Dr. Kozma György (* 1939, t 1990. 12. 14.)

Dr. Rozsály Ferenc (* 1917, t 1957. 02. 17.)

Dr. Harangozó Ferenc (* 1907, t 1991. 12. 23.)

Dr. Ádám György (* 1912, t 1978. 01. 18.)            

Dr. Fábián Károly (* 1919, t 1993. 02. 06.)

Füstös Antal (* 1919, t 1985. 07. 16.)

Dr. Bácsváry Róbert (*1922, t 2000. 09. 13.)

Dr. Közi Horváth József (* 1903, t 1988. 05. 26.)

Kölley György (*1919, t 2005. 03. 14.)

Dr. Eperjes Ernő (* 1914, t 1988. 08. 26.)            

Msgr. Vincze Mihály (*1915, t 2005. 09. 14.)

Hajdú István (* 1918, t 1990. 05. 10.)

Dr. Frank Miklós (*1924., t 2010.09.28.)

Marczell Tibor (* 1921, t 1990. 09. 10.)

Fejős Ottó (*1936., t 2010.11.07.)

Kopácsy Zoltán és Zoltánné (Marianne), valamint Kutasi Istvánné (Alinka) l. ü.

 

 

 

Celebráns                     Buchmüller István nyug. plébános

Lektor                           Máriássy Zsuzsa (Mal 1, 14b–10; 1 Tessz 2, 7b9. 13; Mt 23, 1–12)

Orgonista                      Lukács Tibor

Zsoltárválasz               Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.

 

Mise végén rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: hogy mindazok, akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és mások támogatását.

 

 

NOVEMBER 9. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

10.30–11.00                Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság    

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                           Jánosi András (Bölcs 6, 12–16; 1 Tessz 4, 13–18; Mt 25, 1–13)

Orgonista                    Lukács Tibor

Zsoltárválasz               Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.

 

 

Magyar szentmise Rosenheimban, a Czirják és Tóth család elhunyt tagjaiért

november 9-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

 

NOVEMBER 16. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

10.30–11.00                  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                  Ünnepélyes ifjúsági szentmise a Rózsafüzér Társulat

                                         elhunyt tagjaiért  

Celebráns                       Merka János plébános

Lektor                             Jánosi Margit (Péld 31, 10–31; 1 Tessz 5, 1–6; Mt 25, 14–30)

               

Közreműködnek a DurMolJk Geng Ildikó vezetésével Borsodi Klára, Fábián-Lechli

László, Gergely Ildikó, Gyukics Mihály, Hudra Éva, Izbéki Petronella, Jánosi-Lindroos

Caroline, Kiss Nóra, Lamanda Ágnes, Márfi Magdolna, Nadj Mária, Percs Erasmus,

Polgár Gábor, Staszkiv Péter, Szitár Eszter, Tóth Katalin

 

 

Magyar szentmise Landshuton,

november 16-án  17.00-kor a St. Johann-templomban,

Alte Regensburgerstaße 45. Celebráns: Merka János plébános

 

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

 

Vasárnap,            október 26.          Dömötör, Amand, Evariszt

 

16.30–17.30   Gyermekmise missziónkon. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat

 

 

 

Hétfő,                   október 27.          Szabina, Antonietta

18.30–20.00        Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                     október 28.          Simon és Júdás Tádé apostolok, Alfréd 

16.00–18.00        Bébi- Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam

20.00–22.00        Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Szerda,                 október 29.          Nárcisz, Melinda

17.45–20.00         Angol nyelvtanfolyam /kezdő/

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,           október 30.         Alfonz, Stefánia

17.45–20.00        Angol nyelvtanfolyam /középhaladó/

20.00–21.30        Társastáncoktatás

 

 

   Péntek,                  október 31.       Romzsa Tódor, Farkas, Rodrigó

Szombat,              november 1.     Mindenszentek ünnepe, Marianna

Vasárnap,            november 2.     Halottak napja, Achillesz, Tóbiás

 

Hétfő,                    november 3.     Porres Márton, Győző, Szilvia

18.30–20.00         Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                     november 4.     Borromeo Károly, Karola, Karolina

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30         Komputer tanfolyam

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Szerda,                  november 5.     Imre herceg, Filótea, Tétény

17.45–20.00         Angol nyelvtanfolyam /kezdő/

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            november 6.     Lénárd, Kölni Krisztina, Leonardo

17.45–20.00         Angol nyelvtanfolyam /középhaladó/

20.00–21.30         Társastáncoktatás

 

Péntek,                  november 7.     Rezső, Csongor, Engelbert

                                Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30         Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

 

Szombat,              november 8.     Zsombor, Kál, Kolos

14.30–18.00         Cserkészfoglalkozás

                                Ministránskirándulás (lásd meghívó)        

 

Vasárnap,            november 9.     A lateráni bazilika felszentelése

 

 

 

 

Hétfő,                    november 10.      Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András

18.30–20.00        Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                     november 11.      Tours-i Márton, Atád, Tódor

16.00–18.00        Bébi- Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam

20.00–22.00        Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

                 

Szerda,                  november 12.       Jozafát, Asztrik, Jónás

17.45–20.00         Angol nyelvtanfolyam /kezdő/

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            november 13.      Magyar szentek és boldogok

13.45–14.15         Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.15–17.00         Szeniorok Klubja: „Elkötelezetten” - című, Albrecht bajor herceg

életét bemutató film megtekintése. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett lehet beszélgetni és szórakozni. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

17.45–20.00        Angol nyelvtanfolyam /középhaladó/

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Társastáncoktatás

 

Péntek,                  november 14.      Aliz, Huba, Vanda

Szombat,              november 15.      Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd

 

Vasárnap,            november 16.      Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

Rózsafüzér Társulat évi közgyűlése, amelyet 10.30 órakor a Szent Erzsébet-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével folytatjuk, azután missziónkon 12.30-tól14.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondos­kodik. Szeretet-

tel várjuk társulatunk minden tagját.

 

 

ELŐZETES: November 19-én Ökumenikus istentisztelet református testvéreinknél;

                         30-án Advent 1. vasárnapja, Adventi lelkinap

 

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés azonnal,

legkésőbb október 31-ig.

 

 

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános