Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2011.

szeptember

18.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A–év

28. évfolyam

15. (944.)  sz.

 

 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

 

A tétlen szőlőmunkás imája

 

Jézusom! Hálát adok neked, hogy feltételek nélkül elfogadsz engem. Hogy tudod, hozzád tartozom, és nem mondasz le rólam. Hálát adok, hogy kegyelmed halálom napjáig ingyenes, hogy teljes jóságodban nem hiányosságaimat kéred tőlem. Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha, ha el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz. Nem akkor jössz, ha várom, hanem ha nem számítok rá.

 

Csöndesen átölelsz, befogadsz határtalan szeretetedbe.

 

Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a rossz, csak az örök lehetőség, hogy bennem élve, általam kifejezd magad. Szólj rajtam keresztül, nyilvánulj meg bennem, hogy többé már ne én legyek a fontos, hanem csak te.

 

Segíts, hogy közvetítsem jelenléted a világban. Ámen.

Benyik György

 

* * *

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés azonnal,

legkésőbb november 15-ig.

 

* * *

 

2011. szeptember 1-től missziónk

új lelkipásztori munkatársa Lukács Tibor teológus.

  

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

SZEPTEMBER 18., ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (.)

        10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise Schönberger Péter l. ü.

             Celebráns         Dr. Cserháti Ferenc püspök

             Lektor               Jánosi Margit  (Iz 55, 6–9; Fil 1, 20a–24. 27a; Mt 20, 1–16a)

             Orgonista         Sneff János

 

             Zsoltárválasz   Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.

 

*

SZEPTEMBER 25., ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes tanévnyitó szentmise – Veni Sancte és Gyermekmise

                                       † Sándor Adrienne l. ü.

 

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Lukács Tibor (Ez 18, 25–28; Fil 2, 1–11; Mt 21, 28–32)

             Közreműködnek a DurMolJk Bokor Iván énekes-gitáros előadó­művész vezetésével

             Mise után        a keresztség szentségében részesül: Sieghardt Emília Heléna

 

        18.00–19.00  Nemzetek miséje a dómban. Celebráns Josef Obermaier prelátus

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

szeptember 25-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

*

 

OKTÓBER 2., ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Rózsafüzér Társulatunk élő és elhunyt tagjaiért,

                                       valamint † Ádám Katalin, Moisko Ilona és János, Gombár József és Pál l. ü.

 

             Celebráns         Ft. dr. Boda László és Merka János plébános

             Lektor               Dr. Rodewald Éva (Iz 5, 1–7; Fil 4, 6–9; Mt 21, 33–43)

             Orgonista         Sneff János

 

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk az életük végső szakaszában levő betegekért,

             hogy szenvedéseikben támogassa őket az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete.

 

             Zsoltárválasz   Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,               szeptember 19.          Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               szeptember 20.          Koreai vértanúk, Friderika, Filippe

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            szeptember 21.          Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura

19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      szeptember 22.          Móric, Villanovai Tamás

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00  Szeniorok Klubja: Scheyern-i emlékműavatás, videofilm.

Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszámolhatunk nyári élményeinkről, megmutathatjuk a szünidőben készült fényképeket, beszélgethetünk és szórakozhatunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           szeptember 23.          Pietrelcinai Pio szerzetes, Tekla, Lívia

18.00 órától   vasárnap, szept. 25-én 14.00 óráig Családok lelki hétvégéje Happingban

                         Jelentkezni lehet szeptember 21-én 16.00 óráig.

*

Szombat,         szeptember 24.          Gellért püspök, Mercédesz, Gerda
09.30–13.00     Hétvégi Magyar Iskola néptánc tanítással

13.00–17.00     Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30     Hölgykoszorú

19.00–20.30     Ifjúsági találkozó: Boldog Scheffler János vértanú püspök életét

                         bemutató videofilm megtekintése

*

Vasárnap,       szeptember 25.          Eufrozina, Kleofás

10.30–11.30  Tanévnyitó ifjúsági szentmise (Veni Sancte) és Gyermekmise a

                         Damenstift-templomban

18.00–19.00 Nemzetek miséje a dómban Josef Obermaier prelátus vezetésével

18.30–20.30     Filmklub: Madách Imre, videofilm

 

  

 

Merka János plébános szept. 26-tól 29-ig

részt vesz a Németországi Magyar Papi Konferencián Unkelben.

* * *

Hétfő,               szeptember 26.           Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               szeptember 27.           De Paul Vince, Adalbert, Karola

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.00–19.00     Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam: zsírszázalék mérés, fehérje és nyugalmi

                         állapotú kalória szükséglet kiszámítása (Tóth Adrienn, tel.: 015786851029)

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            szeptember 28.           Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       szeptember 29.           Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

17.00–17.30     Szentmise házi kápolnánkban

17.30–18.30     Bibliakör: Mit tanít a Biblia a démonokról

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–20.30     Missziótanács gyűlés

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            szeptember 30.           Jeromos, Örs, Honória

19.30–21.30     Széchenyi Kör: Stefanovszky András – Tisztán látni

*

Szombat,         október 1.                    Lisieux-i Teréz, Remig

 

Zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szer­vezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. München városának ezen hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00-kor indul a Gräfelfing-i állomás nyugati oldaláról. 15.00-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével. Indulás Gräfelfingbe az S6-sal Tutzing irányába a Karlsplatz/Stachus megállótól 13.10-kor vagy 13.30-kor. Kiszállás Gräfelfingben, vagy Planeggben azoknak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkoz­hatnak, de a zarándoklathoz Maria Eich-ban csatlakozni kívánnak. Saját személy­gépkocsival is lehet jönni. Mindenkit szeretettel várunk.

*

Vasárnap,        október 2.                    Őrangyalok, Petra, Örs

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és havi titokcserével folytatunk; aztán missziónkon 12.00–14.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondos­kodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

* * * * *

 

ÉRTESÍTŐnk őszi számának postázásánál segítségünkre voltak:

Detre Erzsébet, Horváth Éva, Kalmár Margit és Sándor, Komlósi Rozália, Marfy Magdolna, Pöschl Péter, Ruttner Piroska, Staroscik Klára. Isten fizesse meg!

 

ELŐZETES: Október 3-án a Német egység napja, missziónk hivatala zárva; 4-én Komputer tanfolyam; 8-án scheyerni nemzeti zarándoklat; 9-én Ifjúsági mise; 15-én Katakomba Klub; 16-án Gyermekmise

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános