Müncheni Magyar Katolikus Misszió

Családi Lap

A müncheni és München környéki magyar családok lapja

III. évfolyam, 2. szám

2010.július 6.

Nyár van, nyár!

csaladilap_borito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalomból:           A dackorszakról

                                    Irány Magyarország!- családi programajánló

                                    2010 - Fesztiválév

 

 

A szerkesztő előszava

Kedves Olvasóink!

Megérkezett a nyári uborkaszezon. Itt, Budapesten árnyékban is 30°C fölé kúszik a hőmérő higanyszála, így lelassulnak, leegyszerűsödnek a dolgok - a mi nyári kiadványunk is. Sok apró írás helyett csupán két témát dolgozunk fel, de azt hosszasan taglaljuk. Az első írásban dr. Altenähr Adél a pedagógia doktora, foglalta össze gondolatait és tanácsait a dackorszakkal kapcsolatban. Ezután, azoknak szeretnénk útmutatással szolgálni, akik ezen a nyáron, vagy legalább még az idén Magyarországra készülnek, és a családlátogatás mellett időt tudnak szakítani némi igazi kikapcsolódásra is. Remélem, minél többen lesznek olvasóink közül ilyenek. Jómagam mélyen hiszem, hogy nagyon kell ez a másfajta kikapcsolódás is. Akinek kisgyermekei vannak, annak pedig még inkább megfontolandó megfogadni legalább egy-kettőt számtalan programajánlatunk közül. A gyerekek számára sokkal pozitívabb egy olyan Magyarország képe, ahol mindig történik is velük valami, mint ahol nap, nap után egyik rokontól a másikhoz kocsikáznak.

Programmal vagy anélkül, kívánunk mindannyiuknak szép nyarat, jó pihenést, igazi feltöltődést!

 

Üdvözlettel: dr. Somorai Márta

 

A dackorszakról

Sok szülő fél attól, hogy szófogadó kisgyermeke egyik napról a másikra megváltozik, s a tagadás és ellenszegülés birtokába kerül. Pedig a dackorszak megjelenése a gyermek fejlődési folyamatában egy teljesen normális jelenség, hozzátartozik és szükséges a személyiség fejlődéséhez. Ebben az időszakban alakul ki a gyerek éntudata, vagyis a saját testéről és belső tulajdonságairól kialakult tudás. Lassan felismeri saját vágyait, szükségleteit és határait is. Könnyebb megértenünk a gyermekünket, és könnyebb átvészelnünk ezt az időszakot, ha egy kicsit többet tudunk a dackorszakról.

A dackorszak gyermektől függően kb. 1,5 éves korban kezdődik, és kb. 3,5 éves korig tart. A dackorszak a gyermek személyiségétől, temperamentumától és a neveléstől függően különböző erősségű és lefolyású lehet. Külső tényezők, mint pl. egy testvér születése, a szülök kapcsolatbeli problémája vagy egy lakóhely változtatás meghosszabbíthatják vagy felerősíthetik a dackorszakot. Ebben a fejlődési szakaszban a gyermek ráébred arra, hogy önálló személyiség, különbség található saját maga és mások között, s hogy önálló akarattal és cselekvési szabadsággal rendelkezik. Ezt az akarata érvényesítésével, s az ereje gyakorlásával próbálja bebizonyítani és gyakorolni. Az „együtt csináljuk”- ból „én akarom egyedül csinálni” és „én is tudom" lesz. Megjelenik az „enyém” kifejezés is, a gyermek elkezdi védeni saját játékát másoktól. A gyermekben ebben a korszakban számtalan ellentétes érzés uralkodik, melyre igen nehéz megfelelően reagálnia: folyamatosan konfliktushelyzetbe kerül a hatalom és az engedelmeskedés, az akarat és a bizonytalanság, a szülői szeretet elvesztésétől való félelem, a kötődés és az anyától való elszakadás között.

Megkülönböztethető egy korai és egy késői dackorszak. A korait a leválasztódás és a felfedezővágy közti konfliktus jellemzi. Vagyis, a gyermek küzd a világ felfedezésére való törekvés és az egyidejűleg fellépő szeretet s közelség iránti szükséglete között. Ilyenkor a gyermek egyedül akar enni, inni, öltözködni, de szüksége van még a szülő segítségére. „Segíts, hogy egyedül csinálhassam!”. 

A késői dackorszakot az akarat és a képesség konfliktusa jellemzi. Ebben a korban a gyermekben óriási feszültségek tombolnak, hiszen állandóan korlátokba ütközik. A gyerek fel szeretné fedezni a világot - határok nélkül. A korlátokat egyrészt a legszeretettebb és legfontosabb személyek, a szülők állítják neki, másrészt határt szab a gyermek saját képessége, fejlettsége is. Mindezt nagyon nehéz feldolgoznia egy 2-3 éves gyermeknek, s ez feszültséghez, frusztrációhoz vezet. A feszültség levezetése sokféleképpen történhet, de a leggyakrabban arra irányul, aki a korlátokat állítja, vagyis a szülőre. A frusztráció eredményezhet egyfajta fejlettségbéli visszaesést, azaz regressziót (pl. a szobatiszta gyermek ismét bepisil), de gyakran kiválthat agressziót is. Ha a gyermek nem tud, vagy nem mer a szülő irányába negatív érzéseket, indulatokat kifejezni (pl. túl erős kötődés ill. a szülői szeretet elvesztésétől való félelem esetén, vagy agresszív bánásmódnál), agressziója önmaga ellen fordulhat. Így pl. a hajtépés vagy a saját fej falba/földbe ütögetése egy köztes megoldás: a gyermek bántja önmagát, de bántja vele a szülőt is, mert tudja, hogy a szülő érzelmileg reagál rá.

A gyermek a feszültségre sokszor dacos magatartással reagál. A dacos gyermek ellenszegül a felnőtt kívánságának, vagy éppen a kívánság ellenkezőjét teszi. A dac viharos, rövidzárlatos magatartás, mely akaratlanul, ellenállhatatlan erővel tör elő, s nem jelentkezik önmagában, hanem egyfajta válaszreakció. Számtalan megnyilvánulási formája van a földhözvágódós hisztitől kezdve a széklet visszatartásán át, a fej földbe ütögetéséig vagy a hajtépésig. Megmutatkozhat néma dacon át - ilyenkor a gyerek visszahúzódik, nem beszél, nem eszik, - egészen az erős dühkitörésekig. A dühkitörés egy pánikreakciónak fogható fel, mely során a gyerek szenved a saját megközelíthetetlensége miatt. Sajátossága az elutasítás, a környezettel való kontaktus elvesztése – ekkor a gyermek nem lát, nem hall, annyira sír, hogy mást már észre sem vesz. A gyermek ilyenkor nem képes átlátni és kontrollálni a helyzetét, nem érti a világot, mások és saját viselkedését, ki van téve a saját agressziójának. Úgy érzi, hogy a szülői akarat ellene irányul. Magatehetetlennek érzi magát, melytől csak még mérgesebb, még dühösebb lesz. A dühkitörés segít a gyereknek az elkeseredettségét elviselni.

Dacot válthatnak ki a gyermek kívánsága ellenére történő intézkedések, sérelmek, a gyermek kívánságának nem teljesítése, nem megszokott reakciók, változások, a gyermek önállóságának, kezdeményező hajlamának, öntudatának sérelme vagy a szabadságának korlátozása. Ezenkívül, oka lehet még a figyelemfelkeltés, függetlenségi törekvés gátlása, frusztráció, féltékenység, biológiai szükséglet hiánya (éhség, szomjúság, fáradtság, álmosság, szeretethiány-, elhanyagoltság érzése), egy igazságtalannak tűnő rendreutasítás vagy a gyermek számára értelmetlennek tűnő tevékenységre késztetés, mint pl. „aludj”, amikor nem is fáradt.

A saját akarattal és az azzal összefüggő agresszív érzésekkel és konfliktushelyzetekkel való első tapasztalatok fontos, az életet meghatározó pillanatai a személyiségfejlődésnek. Ezáltal tanulja meg irányítani az akaratát, elviselni a frusztrációt, és megfelelő módon reagálni rá. Az akarata próbálgatása során meg kell tapasztalnia, hogy meddig mehet el, s hol állít korlátokat a környezete. A gyermek biztonságérzetének szüksége van korlátokra, melyeket azonban csak folyamatos próbálgatás során tud megtapasztalni.

Segíthet a gyermekünk megértésében az is, ha átgondoljuk saját gyermekkori tapasztalatainkat, akkori akaratunk, ill. kívánságaink által vezérelt viselkedésünket és a felnőttek reakcióját. Saját tapasztalataink, ugyanis, az, ahogyan minket gyermekként neveltek befolyásolni fogja a saját gyermekeinkkel való bánásmódunkat.

A következő sorokban különböző szakemberek ajánlásait foglaltam össze, melyek a gyermekünk dacosságával szembeni helyes viselkedésünket segíthetik elő:

·   Először is, ne szégyelljük, ha gyermekünk mások előtt hisztizik, ez ebben az életszakaszban teljesen természetes jelenség, nem utal sem nevelési hiányosságra, sem a gyermek jellemére!

·   Kerüljük a nem-et, fogalmazzunk másként pl. „Nem kapod meg.” helyett jobb, ha úgy fogalmazunk „Majd később megkapod”.

·   Mintaadással egybekötött pozitív utasításokat adjunk. „Ne kézzel egyél!” helyett, vegyük kezünkbe a kanalat és mondjuk azt, hogy „Kanállal eszünk, látod, a felnőttek is így esznek”.

·   Hagyjunk, ill. adjunk a gyermeknek elegendő szabad teret, szabjunk minél kevesebb korlátot. A családban lévő szabályokat próbáljuk meg a minimumra szűkíteni. Így kevesebb lesz a konfliktushelyzetek száma és a frusztráció is, hiszen a gyermek többször követheti akaratát, gyakrabban teljesülnek vágyai. Mindez erősíti gyermekünk magabiztosságát.

·   A tilalmak legyenek logikusak, a gyermek számára érthetőek, értelmesek, és fontos azok konzekvens betartása, ill. betartatása is. Ne feledjük, a szabályok mindenkire vonatkoznak! Ha nem-et mondunk az tilos!

·   Beszéljünk a gyermekkel érthetően. Rövid, érthető, a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő magyarázatok jobbak, mint a hosszúak. Beszéljük meg a gyermekkel az elvárásainkat, és azt, amin változtatni szeretnénk.

·   Segítsünk a gyermeknek dönteni: lehetőleg kevés, 2-3 választási lehetőséget ajánljunk fel. Ez segíthet pl. az öltözködésnél.

·   Tervezzünk elég időt a különböző tevékenységekre.

·   Hagyjunk elegendő időt a gyermeknek, hogy egy változásra fel tudjon készülni. Pl. jelezzük a gyermeknek, hogy 10 perc múlva ebédelni fogunk.

·   Kerüljük el a konfliktushelyzeteket. Így pl. az érdekes, vonzó, de nem a gyermeknek való tárgyakat inkább tegyük el, minthogy állandóan megtiltsuk, hogy hozzájuk nyúljon.

·   A bevásárlásnál segíthet, ha egy listát írunk, s az alapján vásárolunk, vagyis csak azt vesszük meg, ami a listán szerepel, vagy ha adunk a gyermeknek egy kekszet vagy perecet, mert rágcsálás közben kevésbé kíván meg mást.

·   Legyünk mindig kiszámíthatóak, következetesek. Ha ugyanabban a szituációban különbözőképpen viselkedünk: egyszer „igen”, egyszer „nem”, máskor „talán”, az megzavarja a gyereket. Ugyanilyen fontosak az egyforma elvárások a szülőktől.

·   Nyugodt pillanatokban vegyük ölünkbe a gyermeket, öleljük meg, mutassuk ki szeretetünket irányába. Hallgassuk meg figyelmesen, amit közölni szeretne velünk. Dicsérjük sokat, s mutassuk ki örömünket, ha igyekszik, vagy valamit jól csinál. Figyeljünk a pozitív viselkedésre is (pozitív megerősítés), ne csak a rossznak tulajdonítsunk figyelmet.

·   Támogassuk, biztassuk a gyermeket az önállósodás terén. Teremtsünk olyan helyzeteket, amikben önálló lehet, ajánljunk fel olyan játékokat, melyben ő irányíthat. Érezze, hogy joga van dönteni, tudja, hogy, van olyan, ami az ő akaratán múlik. Jutassuk sikerélményekhez.

Ha mégsem sikerülne elkerülnünk egy-egy dühkitörést, akkor a legfontosabb szabály az, hogy próbáljunk meg higgadtak maradni. Ezenkívül, a következő viselkedési tanácsok segíthetnek dühkitörésnél:

·   Kerüljük az erőszakot, testi fenyítést! A verés saját tehetetlen dühünk levezetése. Agresszió agressziót szül, s a gyermek ezt a viselkedési mintát tanulja meg. Nincs értelme megbüntetni a dacos gyermeket.

·   Kerüljük a szülői tekintély általi problémamegoldást, a tekintélyelvűséget.

·   Maradjunk higgadtak, a nyugalom megnyugtatja a gyermeket. Ne vegyük személyünk elleni támadásnak a dacot. Próbáljuk meg humorral kezelni a helyzetet.

·   Változtassuk meg a helyzetet, emeljük ki a gyermeket a számára kínos helyzetből.

·   Tereljük el a gyermek figyelmét, ill. helyettesítsük az óhajtott tárgyat valami elérhetővel.

·   Éreztessük a gyermekkel a szeretetünket, közelségünket, s mutassuk ki figyelmünket, ill. érdeklődésünket a személye iránt.

·   Maradjunk konzekvensek: ne teljesítsük a gyermek kívánságát, ne kérleljük, mert az csak megerősíti a helytelen dacos magatartását. A hisztire ne reagáljunk. Várakozzunk, míg megnyugszik a gyermek, próbáljuk meg közben beleélni magunkat az ő helyzetébe, érzéseibe. A hiszti elmúltával öleljük át, kérdezzük meg mi volt a baj, beszéljünk vele, éreztessük vele, hogy ránk számíthat, hogy mi így is szeretjük. Érthetően, az ő fejlettségi szintjének megfelelően beszéljünk vele a történtekről, a viselkedéséről és az érzéseiről. Mondjuk meg neki, hogy megértjük az érzéseit, de viselkedését ennek ellenére sem fogadjuk el.

·   A gyermek gyakori ellenszegülésénél gondoljuk át a lehetséges okokat, helyzeteket, melyekben ez fellép.  Ilyenek lehetnek pl. a gyermek fáradékonysága, nyugtalansága testvér születése miatt, óvodába kerülés, túlzottan magas követelmények támasztása vagy, ha több a negatív megerősítés és nem veszik észre az igyekezetét, ill. ha többnyire csak szidalmazzák.   

Ha a saját viselkedésünk terén következetesek maradunk, akkor a gyermek hamar megtanulja, hogy dacoló viselkedéssel semmit nem érhet el, s megszűnnek az ilyenfajta reakciók. Ha azonban a dacnak néha engedünk, vagyis megtesszük, amit a gyermek ily módon követel, akkor azzal megerősítjük a dacoló viselkedést. Egy-egy helytelen magatartásformáról úgy lehet a gyermeket leszoktatni, hogy türelmesen megtanítjuk neki a negatív érzések, frusztráció, ellenkezés kifejezésének más, helyes formájára. Ebben a mintaadás segít a legjobban. Másrészt, ha érzékeljük, hogy a gyermek nem érzi jól magát egy szituációban, próbáljuk meg megfogalmazni számára, hogy mit érez, mutassuk meg, hogy hogyan lehet nemtetszésünket szavakkal kifejezni. Ezáltal megmutatjuk érzelmeink elfogadható formában történő kifejezését, másrészt éreztetjük a gyermekkel, hogy megértjük és együtt érzünk vele. A gyermek számára sokkal elviselhetőbb, ha a szüleit néha mérgesnek látja, és a szülő az érzelmeit megosztja a gyermekkel, mintha a szülő a gyermektől való elfordulással büntet, ill. fenyegetéssel vagy elfojtott indulattal reagál. Nyugodtan kérjünk bocsánatot a gyermekünktől egy esetleges túlreagálásunk miatt, mert ezáltal láthatja, hogy mi felnőttek sem vagyunk mindig urai tetteinknek. 

Dac esetén mérlegelni kell az ellenkezés tárgyának fontosságát. Ha a dac tárgya lényeges, akkor a szülőnek nagyon határozottnak, s következetesnek kell lennie, és el kell érnie, hogy a gyermek megtegye, ami ésszerű és fontos. Ne legyen a szülői harag kemény elutasítás, hanem feloldható érzés. Ha nem olyan lényeges a dacosság tétje, szabjunk olyan feltételeket, melyeket a gyermek teljesíteni tud. A játékosság, a humor, az ötletesség segíthet olyan helyzetekben, melyet a gyermek nem szeret pl. zokni húzásnál, ill. öltözésnél, kézmosásnál, fogmosásnál vagy éppen a pelenkázásnál. Minden tettet akkor értékeljünk, amikor megtörténik. Fontos, hogy az esetleges büntetésnél gyermek akarata, önbecsülése ne sérüljön meg, mert ez éngyengeséghez, önállótlansághoz, bizonytalansághoz vezet. A büntetés nem lehet ellentéte a szeretetnek! Ha a büntetés a gyermek személyiségét, önbecsülését nem sérti meg, ha a hibázás ténye és a büntetés oka a gyermek által jól érthető, ill. ha a büntetés mértéke arányban áll az elkövetett cselekedettel és azonnali, akkor nem okoz sérülést a gyermek fejlődésében.

A gyermeket meg kell tanítani arra, hogy mit szabad, s mit nem, szüksége van korlátokra, szabályokra, meg kell tanulnia, hogy kívánságai, vágyai sokszor csak késleltetve teljesülhetnek. Mindezek megtanulása könnyebb egy jó szülő-gyermek kapcsolatban, ahol a dacot és esetleges haragot fel tudja oldani a kölcsönös bizalom, szeretet s egymás elfogadása.

Ha néha mégis úgy érezzük, hogy gyermekünkkel kapcsolatosan egy nehéz helyzetet, egy-egy viselkedési problémát nem tudunk egyedül megoldani, akkor nyugodtan kérjük szakember segítségét. Tanácsadás céljából nagy segítségre lehet az internet, ugyanis sok pszichológus, pedagógus ad lehetőséget arra, hogy levélben tegyenek fel kérdéseket, kérjék tanácsát. A következőkben, többek között, összegyűjtöttem néhány olyan internetes címet is, ahol lehetséges ilyenfajta konzultáció.

Források és ajánlások:

Weboldalak, blogok:

Izsó Ildikó pszichológus válasza a szülő levelére: http://www.babanet.hu/szak/ps66.php

Dr. Körössy Judit:: Dackorszak- http://www.babanet.hu/rendelo.php?group=2071

Varanka Zoltánné: Dackorszak - Napraforgó Képességfejlesztő Központ, www.napraforgoalapitvany.hu/index.php?option=com_content...(linkhiba)

Vida Ági pszichológus: Dackorszak, hiszti, reakció 2010,  http://www.kismamablog.hu/gyermekneveles/dackorszak-hiszti

Csenki Laura pszichológus a dackorszakot taglalja  (videó) http://www.videoklinika.hu/video/csenki_dackorszak_

Csösz Réka pszichológus, http://babafalva./a-dackorszak-avagy-a-gyermekkori-hiszti/

http://gyermeklelektan.lap.hu/agresszio_dac/15210782

http://ovisvilag.blog.hu/2009/11/18/kotelezo_e_a_hiszti_a_dackorszakban#more1531326

http://ovisvilag.blog.hu/2009/02/27/hogyan_kezeljuk_a_hisztit_4

http://ovisvilag.blog.hu/2009/02/25/a_dacmagatartas_metzger_fele_ismertetojelei#more964793

http://ovisvilag.blog.hu/2009/02/23/miert_hisztis_a_gyerekem#more960263

Mouchtar Lucia pszichológus: Dackorszak: én akarom, én tudom, 2006, www.vital.hu/themes/psych/dackorszak.htm

www.mimi.hu/gyermek/dackorszak.html – összefoglaló a dackorszakkal kapcsolatos cikkekröl

www.femina.hu/baba/praktikák_dackorszak_idejen/hu – egy gyakorló apuka érdekes tippjei

Dr. med. Andrea Schmelz : Trotzanfall: Wie viel Nein darf sein? http://www.eltern-wissen.com/trotzphase.html?np=1

Die Trotzphase,http://www.kinderaerzte-im-netz.de/bvkj/contentkin/show.php3?id=234&nodeid=64

Trotzalter, https://www.elternimnetz.de/cms/paracms.php?site_id=5&page_id=65

Hofferer, Manfred: Wenn Kinder trotzen. Hilfe, das Ich meines Kindes erwacht!. Das Online-Familienhandbuch. 2005

http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Haeufige_Probleme/s_485.html

E-mail-en át történő konzultáció:

pszichotanacs@freemail.hu

www.pszichologia.mlap.hu

Schwanner Zita gyermekpszichológus: A dackorszak és a hiszti, 2006, - levelezés http://origo.hu/szakertok/20060509dackorszak.html

Könyvek:

Andrea Bischhoff/Hans Bernwanger: Die Eltern-schule. Kinder fürs Leben stark machen. Piper 2010

Remo H. Largo:  Babyjahre: Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht,  2003 Piper

Melinda Blau – Tracy Hogg: A suttogó titkai I. - a csecsemő gondozása és nevelése, A suttogó titkai II. - a kisgyermek nevelése, A suttogó mindent megold - alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek, Európa Könyvkiadó 2009

Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Medicina Könyvkiadó 2006

Ranschburg Jenő: Szülők könyve: A fogantatástól az iskolakezdésig, Saxum Kiadó 2009

Ranschburg Jenő: Gyerekségek, Móra 2010

Ranschburg Jenő: Kis gyerek... kis gond? Óvodáskor, Saxum Kiadó 2010

Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak: A kisgyerekkor, Park Könyvkiadó 2008

 

Programajánló  - ezúttal csupa magyarországi programmal

2010. április 1-jén a Pécsi Európai Kulturális Év keretében megnyitotta kapuit Bikal faluban a Reneszánsz Élménybirtok. (Bikal Kaposvártól 50km-re, keletre található). Lányommal (Emma, 6 éves) az elsők között "tesztelhettük" ezt a látványosságot. Már a birtok honlapja is nagyon igényes benyomást keltett (www.elmenybirtok.hu). Mi a húsvét utáni héten mentünk hétköznap, amikor úgymond "kevesebb" a program. Ennek ellenére non-stop szórakoztattak bennünket a középkori ruhába öltözött (és nagyon kedves) színművészek mindenféle vásári, toborzó, vidám jelenettel, zenével és tánccal. Az élménybirtok egy dombra épült, a tervezők minden részletre gondoltak, így tényleg a középkorban éreztük magunkat. A program korhű színhelyeken zajlik (óváros, középkori falu, vártorony, lovagi küzdőtér, madaras színpad, reneszánsz palota, illetve egyszerűen az utcákon a "nép" bevonásával). A műsorok közötti szusszanásnyi időben meg lehet ebédelni a csárdában, továbbá meg lehet tekinteni az apródképzőt, a jósdát, a pékséget, a bőrdíszművest, a gyertyaöntőt, a kovácsot, a szabót, a mézeskalács készítőt stb. Ezek mind "élőben" működő műhelyek. Kisebb gyerekek örömére van madárröptetés és állatsimogató is. Mi fél napra terveztük a látogatást, de Emma kérésére egész nap maradtunk - és megérte. Igazságos Mátyás királyunk ugyanis csak a lovagi tornán röviddel zárás előtt fedte fel kilétét és kiderült, hogy álruhában már egész nap köztünk járt! Akinek kedve van, részt vehet a lovagteremben egy lovagi vacsorán is. Néhány tipp: Jó időben érdemes menni, mert a szabadtéri programok eső esetén elmaradhatnak. Aki a nyári csúcsszezonban biztosra akar menni, az indulás előtt telefonon tetesse félre a jegyeket, mert a látogatók számát napi ezer főre korlátozzák (hétfőn zárva). A szerencsések a fent említett honlapon belépőket is nyerhetnek. Aki pedig járatja a birtok hírlevelét, az étkezési utalványokat is letölthet onnan. Én utólag is szívesen olvasgatom egyébként a honlapot, ahol napról napra sok érdekeset lehet megtudni a középkori hagyományokról, illetve a birtok kulturális célkitűzéseiről.  Sári Tereza  

 

A veszprémi állatkertről

Veszprémben, a festői fekvésű Fejes völgyben található az 1958-ban alapított Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark. A 13 hektáros terület, ahol közel 130 állatfaj látogatható meg, még kisebb gyerekekkel is jól bejárható. Az állatkert 2 részből áll, ami azt jelenti, hogy az első park végén ki kell menni egy kapun, át kell menni egy utcán és egy újabb bejáratnál újból be kell mutatni a már megvett és egyszer lekezelt jegyeket. De megéri, mert ott lesznek az orrszarvúk és a majmok, és persze a simogatós rész is, ahol a kecskéket kézből lehet etetni és simogatni.

Nyáron minden nap 9-18h-ig tart nyitva, árak: felnőtt 1490Ft; 3-18 évesek: 990Ft; családi jegy (2 felnőtt + 1 gyerek) 3750Ft. Érdemes megjegyezni, hogy itt szerveznek táborokat is gyerekek számára – zoo tábor és pónis tábor van idén nyárra kitűzve. Akit érdekel, az még a www.veszpremzoo.hu oldalon talál hozzá részleteket, vagy a 0036-88-566140-as telefonszámon érdeklődhet. Mi tavaly nyáron egy napot töltöttünk a veszprémi állatkertben 2-5 éves gyerekekkel, és a nap végén is alig lehetett őket onnan hazavinni.  Horváth Bea

 

Balatoni nyár 2010

Amennyiben úgy döntünk (nagyon helyesen), hogy az idei nyáron eltöltünk, pihenünk, leugrunk vagy felugrunk néhány napra a Magyar Tengerhez, érdemes kicsit utána járni mit, hol és merre találunk. Először is érdemes kitalálni, milyen nyaralást is szeretnénk. Jó szívvel ajánlom a különböző fesztiválokat (sör, bor és popzenei), koncerteket, kulturális találkozókat, ezekről bővebben az interneten találtok infót (Balaton Sound, Művészetek Völgye). Fürdés szempontjából az északi partot javaslom, ahol a víz hamar (vagy legalábbis hamarabb) mélyül, de sportot kedvelő társaimnak is lesz mivel eltölteni az idejüket.

Balatonról lévén szó, jöjjenek elsőként a vízi sportok. Vonyarcvashegyen (északi part) és Siófokon (déli part) is működik évek óta vízisí és wake board pálya. Ha még soha nem próbáltad sem gond, mert néhány kör után állítólag már biztos sikerélmény (én biztos, hogy ki nem próbálom). Szörfözni a leginkább a déli parton szoktak, aminek előnye, hogy sekély a víz a belsőbb részeken is, ezért kevésbé megerőltető újra és újra felmászni a deszkára, és a vitorlát felhúzni, másrészt az uralkodó szél az északi, ami ha fúj, akkor folyamatosan fúj (a déli pöffökben). Szörfdeszkát bérelhetsz, a legjobb áron jó felszerelést pl. a vonyarcvashegyi strandon. Horgászni szinte bárhol lehet, ha van érvényes horgászjegyed (ezt bármelyik horgász vagy sportboltban megveheted). Horgászni lehet a partról, stégről, mólóról vagy csónakból. Csónakot kis elektromos motorral a legtöbb kikötőben lehet bérelni (az alsógyenesi csónakkikötőben Gyula bácsinál tuti, grátis sört ad hozzá), különösebb vízi jártasság nem szükséges hozzá, adott esetben előny, ha tudtok úszni. A csónakhoz a kötelező felszerelést nem ajánlott a parton hagyni (vízirendőrségnek min. 10000 Ft bevétel). Ha az elektromos kishajó kevés neked, akkor evezhetsz is, szerveznek kajak- és kenutúrákat a tavon és a környező beömlő csatornákon is, ami nagyon érdekes és szép környezetet mutat. A vitorlázás már egy másik kategória a csónak után. Lehetőség van túra vitorlások napi bérlésére, ha van vitorlás jogsid. Ha nincs, akkor kapitánnyal is bérelhetsz hajót. Ezt kicsit korábban érdemes lebeszélni a kikötőben, mint a csónakot Gyula bácsival.

És most jöjjenek a gyerekesek. A déli parton a víz csak nagyon lassan mélyül, gyakorlatilag 100-150 méter után is még mindig csak derékig ér. Sokan épp ezért választják ezt a partszakaszt. Az utóbbi években mindkét parton, de Keszthelyen, Gyenesdiáson és Vonyarcvashegyen egész biztos, kialakítottak gyerekbarát strandokat. Ez annyit tesz, hogy van homokos partszakasz, pancsoló, medence és szebbnél szebb játszóterek. A gyenesdiási strandon animátorok egész napos gyerekprogramokat tartanak és gyermekfelügyeletet is vállalnak, míg apa sörözik, anya olvas.

Ha rossz az idő, maradnak a múzeumok. Nem gond. Ott van pl. a balatonedericsi Afrika Múzeum, a keszthelyi Baba Múzeum és Panoptikum, a Balaton Múzeum, a Festetics Kastély, a Csillagvár, a Sümegi vár, a tapolcai tavas barlang. Ez csak néhány azokból, amiket ismerek, és a gyerekeknek is nagyon fog tetszeni.

A hajókirándulást szintén hűvösebb időben ajánlom, a gyerekek imádják, a szülők megsüketülnek a dízelmotor bömbölésétől, de ez nem érdekes. Keresztül-kasul járnak a tavon hajók, elsőre érdemes egy rövidebb távot pl. Balatonmária-Badacsony kipróbálni és nem elfelejteni, hogy a badacsonyi szőlődombról és pincékből vissza is kell majd hajóznunk. : ) Jó program, ha nincs kánikula a balatonfűzfői bobpálya is. Ezenkívül, lehet még a Balatonnál kulturálódni, lovagolni, quad túrán részt venni, körbe is lehet biciklizni, kirándulni, és újabban lehet golfozni is. Vagyis, óriási a kínálat, mindenkinek ad valamit, a leginkább, remélem, Élményt.  Virág Dániel

 

 


Fesztiválajánló (A melegen ajánlott www.itthon.hu weboldal alapján)

Július

Szegedi Szabadtéri Játékok

máj. 22. – aug. 22., Szeged

www.szegediszabadteri.hu

Zalai Nyári Színházi Fesztivál

jún. 10. – aug. 20., Egervár

www.zalainyariszinhazak.hu

Budapesti Nyári Fesztivál

jún. 10. – aug. 31., Bp.

www.szabadter.hu

PÉCSI Szabadtéri Játékok

jún. 12. – aug. 10., Pécs

www.pecs2010.hu

Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztvál

 júl. 2. – aug. 15., Gyula

www.gyulaivarszinhaz.hu

Magyar Fúvószenei Nagydíj, Nemzetközi Zenei Verseny és Fesztivál

Júl. 4-10., Pécs

www.pecs2010.hu

“Szárnyas Sárkány Hete”

18. Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál

júl. 9-11., Nyírbátor

www.szarnyas-sarkany.hu

Tízforrás Fesztivál

júl. 9-18., Hegykő/Fertőhomok /Hidegség/Sarród

www.tizforras.hu

Jazz és Bor Fesztiválja

júl. 15-18., Balatonboglár

www.balatonboglar.hu

Thealter Fesztivál

júl. 16-25., Szeged

www.thealter.hu

Nemzeti Filharmonikusok Beethoven estje

 júl. 17., 24., 31., Martonvásár

www.filharmonikusok.hu

Gömör-Tornai Fesztivál

Júl. 22. – aug. 1.,

Aggtelek és környéke

www.aggtelek.hu

Művészetek Völgye

Júl. 23. – aug. 1., Balaton-felv.

www.kapolcs.hu

Veszprémi Ünnepi Játékok

júl. 28. – aug. 1., Veszprém

www.veszpremfest.hu

XX. Végvári Esték

Júl. 30.- aug. 1., Gyula

www.vegvariestek.hu

Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny

és Folklórfesztivál

júl. 28. – aug. 1., Debrecen

www.bbcc.hu

A költészet napjától a Ferenc-napi búcsúig

és a 16. Ferencvárosi Fesztivál, Kultucca

2010 nyár, Budapest

www.kultucca.hu

Balatoni Nyár 2010

2010 nyár, Tihany

www.tihany.hu

Veszprémi Nyári Fesztivál

2010 nyár, Veszprém

www.vmkveszprem.hu

Eszterháza 2010 - nyári rendezvénysorozat Fertődön és Fertőrákoson

2010 nyár, Fertőd, Fertőrákos

www.nemzetimuemlek.hu

Szentendrei Nyár és Teátrum

2010 nyár, Szentendre

www.szentendreprogram.hu

Zsámbéki Színházi és Művészeti Bázis Fesztivál

2010 nyár, Zsámbék

www.zsambekinyariszinhaz.hu

Esztergomi Összművészeti Fesztivál

2010 nyár, Esztergom

www.esztergomkultura.hu

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

július 9-11., Visegrád

www.palotajatekok.hu

Nemzetközi Cirkuszés

Utcaszínházi Fesztivál

július 9-25., Pécs

www.pecs2010.hu

Veszprémi Utcazene Fesztivál

július 14-18., Veszprém

www.utcazene.hu

Vaskakas Ünnepi Játékok

július 15-18., Győr

www.gyor.hu

Történelmi Vigasságok -

Középkori Piactér, Végvári Vigasságok

Júl. 15-25., Eger www.egrivar.hu

Váci Világi Vigalom

július 23-25., Vác

www.vacivigalom.hu

Térzenék és Táncházak a belvárosban

Jún. 6. – aug. 29., Pécs

www.pecs2010.hu

XV. Jászberényi Nyár - Vigadalmi Napok

Jún. 10. – aug. 20. Jászberény

www.jaszberenyinyar.hu

XV. Szoboszlói Folkhétvége

július 23-25.

Hajdúszoboszló

www.hajduszoboszlo.hu

XV. Nógrádi Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál

Júl. 28. – aug. 1., Salgó-tarján és környéke

www.salgotarjan.hu

Coke Club

június – augusztus, Siófok

www.cokeclub.hu

X. Jubileumi Rockmaraton

július 5-11., Pécs

www.rockmaraton.hu

Balaton Sound

július 8-11., Zamárdi

www.sziget.hu

V. Délibábfutás

július 10., Hortobágy

www.futanet.hu

11. Hegyalja Fesztivál

Júl. 14-18., Tokaj-Rakamaz

www.hegyaljafestival.hu

Hopplá Könnyűzenei Fesztivál

július 17., Szentgotthárd

www.pannonkapu.hu

Birkózó Junior VB

Júl. 20-25., Budapest

www.birkozoszov.hu

Balaton-átúszás

júl. 24., Révfülöp -Balatonboglár

www.balaton-atuszas.hu

Pécsi Nemzetközi Kultúrhét

Júl. 24. – aug. 1., Pécs, www.icwip.hu

XII. Nemzetközi Motoros Hét

Júl. 27. – aug. 1., Sirok

www.sirok.hu

Hajómodell VB

Júl. 27. - aug. 8., Gyopárosfürdő

www.tourinform.hu

Forma 1

Júl. 30. – aug. 1., Budapest

www.hungaroring.hu

Campus Fesztivál

július, Debrecen

www.campusfesztival.hu

Lovas Napok

július, Szilvásvárad

www.menesgazdasag.hu

XLII. Nemzetközi Tisza Túra

július végétől, Tisza

www.tirpakturista.hu

július 9., Tiszafüred

www.tiszafured.hu

Bajai Halfőző Fesztivál

július 9-11., Baja

www.bajaihalfozofesztival.hu

XIV. Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát Napján

július 9-11., Eger, Dobó tér

www.egribikaverunnep.hu

Nemzetközi Diófesztivál

július 31., Milota

www.milota.hu

 

Augusztus

Ördögkatlan - Bárka-Baranya Összművészeti Fesztivál

augusztus 4-8., Baranya

www.ordogkatlan.hu

Stefánia Fesztivál

augusztus 5-8., Siófok

www.kulturkozpont-siofok.hu

Barokk Kastélynapok

augusztus 8-9., Gödöllő

www.kiralyikastely.hu

Barokk Varázsa

augusztus 13-15., Győr

www.barokk.hu

Hétrétország

augusztus 13-22., Őrség

www.hetretorszag.hu

44. Nyírbátori Zenei Napok

augusztus 13-22., Nyírbátor

www.nyirbatorizeneinapok.hu

Zempléni Fesztivál

augusztus 13-22.,Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tokaj, …

www.zemplenfestival.hu

XIX. Nagykunsági Kulturális Napok

augusztus 20-22., Karcag

www. karcag.hu

VIDOR Fesztivál

Aug. 27. – szept. 4., Nyíregyháza

www.vidorfest.hu

Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok

Aug. 6-30., Kőszeg

www.koszeg.hu

Hungarikum Fesztivál

augusztus 12-15., Szeged

www.hungarikum-fesztival.hu

Sümegi Végvári Napok

augusztus 14-15., Sümeg

www.sumegvar.hu

Debreceni Virágkarnevál

augusztus 15-20., Debrecen

www.fonixinfo.hu

Magyarok a Bauhausban

Aug. 15. – okt. 15., Pécs

www.pecs2010.hu

Hírös Hét Fesztivál

Aug. 16-22., Kecskemét

www.hiroshetfesztival.hu

Savaria Történelmi Karnevál

Aug. 20-22., Szombathely

www.savariakarneval.hu

XX. Csángó Fesztivál

Aug. 5-8., Jászberény

www.csangofesztival.hu

Matyóföldi Folklórfesztivál

Aug. 6-8., Mezőkövesd

www.mezokovesd.hu

X. Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál

Aug. 7-13., Gyöngyös

www.gyongyfesztival.hu

Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál

és Népművészeti Vásár

aug. 12-22., Ráckeve, Százhalombatta, Tököl

www.summerfest.hu

“Minden magyarok” XVI. Nemzetközi Néptáncfesztivál

augusztus 13-15., Gyula

www.muvhazgyula.hu

XV. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

Aug. 15-20., Szfehérvár

www.kiralyinapok.hu

Nemzetközi Folklórnapok

Aug. 16-20., Sárvár

www.sarvar.hu

Mesterségek Ünnepe

Aug. 19-22., Budapest

www.nesz.hu

Hortobágyi Hídivásár

Aug. 20-22., Hortobágy

www.hortobagy.hu

BORMUSTRA

és Agria Nemzetközi Néptánctalálkozó

augusztus 20-22., Eger

www.egriborut.hu

Triatlon Világkupa Júl.31.– aug.8.,

Tiszaújváros

www.tvkmalitriatlon.hu

Úszó Európa-bajnokság

augusztus 4-15., Budapest

www.musz.hu

Sziget Fesztivál

Aug. 11-16., Budapest

www.sziget.hu

Red Bull Air Race

augusztus 20., Budapest

www.redbullairrace.com

Szegedi Ifjúsági Napok

augusztus 25-29., Szeged

www.szin.org

Halasnapok

Királyi Szakácsok Viadala

Aug. 5-7., Nagyszakácsi

www.kiralyiszakacsok.hu

Debreceni Borkarnevál

augusztus 6-8., Debrecen

www.fonixinfo.hu

Balatonfüredi Borhetek

Aug. 7-29., Balatonfüred

www.balatonfured.info.hu

12. Szatmári Fesztivál

Aug. 13-30., Szatmár

www.szatmarcseke.hu

Boglári Szüreti Fesztivál

Aug. 19-22., Balatonboglár

www.balatonboglar.hu

Balatonalmádi Pálinkafesztivál

Aug. 26-29., Balatonalmádi

www.balatonalmadi.hu

HÍR-es Íznapok

augusztus, Budapest

www.amc.hu

 

Szeptember

VIDOR Fesztivál

aug.27.–szep.4., Nyíregyháza

www.vidorfest.hu

Zsidó Nyári Fesztivál

aug. 29. – szept. 5., Budapest

www.zsidonyarifesztival.hu

Debreceni Jazznapok

szeptember 1-5., Debrecen

www.fonixinfo.hu

Arc Plakát kiállítás

szeptember 2-21., Budapest

www.arcmagazin.hu

IMPROVISATIO-CREATIO- Nemzetközi Szimpózium

Liszt Ferenc emlékére

szeptember 5-12., Pécs

www.pecs2010.hu

Cinefest - Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja

szeptember 10-19., Miskolc www.cinefest.hu

Öt Templom Fesztivál

Szept. 16-20., Győr - Újváros

www.karzat.hu

Kulturális Örökség Napjai

Szept. 18-19., országszerte

www.oroksegnapok.hu

Romantikus Reformkor

Szept. 24-26., Balatonfüred

www.balatonfured.info.hu

IV. Bordal Világfesztivál

szeptember 24-26., Pécs

www.winesongfestival.hu

Haydn Fesztivál

szeptember, Fertőd

www.haydn-eszterhaza.hu

VIII. Etyeki Kezes-lábos Fesztivál

szeptember 25-26., Etyek

www.kezes-labos.hu

Huszárkavalkád -

megelevenedik a pákozd-sukorói csata

szeptember 26., Pákozd

www.pakozdturizmus.hu

Sárkányhajó Világbajnokság

Szept. 1-3., Bp., Újpesti-öböl

www.sarkanyhajozas.hu

Dextro Energy Triatlon

ITU VB Grand Final

szeptember 8-12., Budapest

www.triathlonbudapest.com

Fehérvári Zenei Napok

Szept. 9-11., Székesfehérvár

www.zeneinapok.hu

25. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton és Futófesztivál

szeptember 26., Budapest

www.futanet.hu

MotoGP

szeptember, Sávoly

www.motogp.com

SzeptEmber Feszt

szeptember 3-5., Budapest

www.szeptemberfeszt.hu

Tiszai Halfesztivál

szeptember 3-5., Szeged

www.halfesztival.hu

7. Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál

Szept. 3-4., Nagykanizsa

www.kanizsa-gasztro.hu

IV. Zsindelyes Pálinka és Népi Gasztronómiai Fesztivál

szeptember 4., Érpatak

www.zsindelyes.hu

19. Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál

szeptember 8-12., Budapest

www.aborfesztival.hu

XI. Noszvaji Pincenapok és Kemencében Készített Ételek Napja

szeptember 10-11., Noszvaj

www.noszvaj.hu

Gyöngyösi Szüreti Napok

Szept. 10-12., Gyöngyös

www.gyongyos.hu

XIII. Szarvasi Szilvanap

szeptember 10-12., Szarvas

www.szilvanap.hu

12. Szolnoki Gulyásfesztivál

szeptember 10-12., Szolnok

www.magyargulyas.hu

Szekszárdi Szüreti Napok

Szept. 16-19., Szekszárd

www.szekszard.hu

XIV. Kalocsai Paprika Napok

szeptember 17-18., Kalocsa

www.kalocsa.hu

Kőszegi Szüret - Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó

szeptember 24-26., Kőszeg

www.koszeg.hu

X. Vecsési Káposztafesztivál

szeptember 26., Vecsés

www.vecsesikaposztafeszt.hu

VIII. Hajdúszoboszlói Bioétel- és Borfesztivál

Szept., Hajdúszoboszló

www.hajduszoboszlo.com

Lecsófesztivál

Szept. 25., Székesfehérvár

www.lecsofesztival.szekesfehervar.hu

 

Október

Vendel-napi Búcsú

okt. 24., Magyarlukafa

www.magyarlukafa.org

Országos Népművészeti Kiállítás

2010. okt. 29. - 2011. máj. 30., Bp. Néprajzi Múzeum

www.neprajz.hu

XIV. Őszi Szolnoki Művészeti Hetek

Okt. 4. – nov. 18., Szolnok

www.szolnokfesztival.hu

Budapesti Őszi Fesztivál

október 8-17., Budapest

www.bof.hu

XIX. Hőlégballon VB

Okt. 2-10., Debrecen

www.ballon.hu

Kanizsa Nemzetközi Jazz és Világzene Fesztivál

október 8-9., Nagykanizsa

www.kanizsaikultura.hu

Díjlovagló Világkupa

október 8-10., Kaposvár

www.lovasakademia.hu

Eszék-Újvidék-Pécs Jazz híd

október 14-16., Pécs

www.pecs2010.hu

Móri Bornapok

Szept. 30. – okt. 3., Mór

www.mor.hu

Vörösbor Fesztivál

október 1-3., Villány

www.borut.hu

Szegedi Paprikafesztivál

október 1-3., Szeged

www.rhz.hu

Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok

okt. 1-3., Tokaj-Hegyalja twww.tokaj-turizmus.hu

Tojásfesztivál

október 8-10., Siófok

www.tojasfesztival.hu

Őrségi Nemzetközi Tökfesztivál

Okt. 9., Őriszentpéter/Őrség

www.regiofokusz.hu

Natúrpark Ízei - Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya napi vásár

Okt. 23-24., Kőszeg

www.naturpark.hu

Csabai Kolbászfesztivál

október 28-31., Békéscsaba

www.kolbaszfesztival.eu

 

November

Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval

november 3-10., Szeged

www.operaverseny.hu

Erkel Művészeti Nap

november 7., Gyula

www.gyula.hu

Budapesti Téli Fesztivál

`10. nov. - `11. febr., Bp

www.budapestinfo.hu

Kelet-Nyugati Átjáró

Balkán Világzenei Fesztivál

november 3-13., Pécs

www.pecs2010.hu

A “Nyolcak” Európája

nov. 13. - márc. 31., Pécs

www.pecs2010.hu

Szent Márton Napi Országos Nagyvásár

nov. 6-7., Szombathely

www.savariamuseum.hu

Karácsonyi Vásár

nov. 20. – dec. 24., Bp.

www.budapestinfo.hu

Balaton Maraton

nov. 20-21., Siófok

www.futanet.hu

Garda Fesztivál

nov. 6-7., Tihany

www.tihany.hu

 

 


 

 


Verantwortlich – Felelős kiadó: Merka János plébános

Szerkesztők: dr. Somorai Márta, Hart István

Közreműködtek: dr. Altenähr Adél, Horváth Bea, Sári Tereza, Virág Dániel

Grafika: Ley Anikó

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 089 / 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de