Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2008.

április

22.

BABA-MAMA LAP

1.

évfolyam

1. szám

Köszöntő

A játék. Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyűrű.
Bűvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.
Játszom ennen-életemmel,
búvócskázom minden árnnyal,
a padlással, a szobákkal,
a fénnyel, mely tovaszárnyal,
a tükörrel fényt hajítok,
a homoknak, a bokornak,
s a nap - óriás aranypénz -

hirtelen ölembe roskad.
Játszom két színes szememmel,
a két kedves, pici kézzel,
játszom játszó önmagammal,
a kisgyermek is játékszer.
Játszom én és táncolok,
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre, körbe-körbe.
Játszom én és néha este fölkelek,
s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.

Kosztolányi Dezső – A játék

Nagy örömünkre szolgál útjára bocsátani Baba-Mama Lapunk első számát. Azzal a szándékkal tesszük mindezt, hogy a friss ismeretnyújtás, információ-és véleménycsere igényünket kielégítse ez az életre kelő lap. Természetesen ünnepelünk is soraink között, és egy-egy kinccsel is szeretnénk gyarapítani a mesetárakat is. Szeretnénk, hogy lapunk hasznos és fontos legyen a jövőben, ezért  mindennemű meglátást nyitottan várunk. Hosszú volt az út míg végre  megvalósult elképzelésünk, de immáron gondolataink forgatható formában reményünk szerint hézagpótlóak lesznek!

Tcheremiskine Irén

A Bébi-Mami Körről

A bébi-mami kör, ami immáron 13 éve működik a müncheni katolikus magyar misszión, anyukái közül néhányat megkérdeztem, hogy miért járnak ebbe a körbe, milyen jelentősége van számukra ennek a rendezvénynek. A válaszokat eléggé egyhangúan összegezhetem, attól függetlenül, hogy már hány éve is járnak ebbe a csoportba.

Az egyéni elmondások szerint mindenkinek nagyon fontos a magyar nyelv megtartása, gyakorlása, és hogy a gyerekeknek is átadják ezt a nyelvet a lehető legváltozékonyabban.  A gyerekek egymás közötti kapcsolata, egymás megfigyelése, majd az egymással való kommunikálása rendkívül fontos egy nyelv elsajátításában is, ezért sok anyuka viszi szívesen csemetéit magyar gyerektársaságba a német csoportok mellett.

A kis kialakult közösségen belül sokan szorosabb barátságot is kötöttek, akik többször is találkozgatnak körön kívüli szabadidős programokon. A bébi-mami körben az anyukák jól elbeszélgethetnek, tapasztalatokat cserélhetnek, amíg a gyerekek egymással vagy egymás mellett eljátszogatnak; és ezen felül, hogy úgy mondjam, mint hab a tortán, szervezett, korhoz illő gyerekprogramokban is részt vehetnek a gyerekek Tcheremiskine Irén szervezésében, amit mi anyukák nagyra értékelünk és köszönjük erőfeszítéseit.

Horváth Bea

Szak-sarok

A pszichés fejődés gradiensei csecsemő és kisded korban

6. hetes           - visszamosolyog

- (anyja hangjára figyel)

8. hetes           - a zaj forrása felé figyel

- fény irányában tájékozódik

- anyja hangját megkülönbözteti

12. hetes          - tárgyakkal manipulál

- nyitott tenyér

- nézegeti kezét

- mozgó tárgyat figyel

- biztosabb tekintés

6. hónapos      - aktív kontaktus környezetével

36. hét             - érdeklődés folyamatos és egyre fejlődő, ezzel párhuzamos a motoros (mozgásos) fejlõdése

1 éves              - egyes tárgyakat színéről felismer

- eldugott tárgyat megtalál (felfedező készség)

- néhány szót ismételget

- pszichoaffektivitás jellemzi („személyiség”)

17. hónap        - élvezi az etetést, részt vesz benne (kanalat megfogja)

- játékot gyűjt, szétrak, karikákat egymásra rak

- mozgásban is individuális

- elmaradnak a sztereotív mozgások

- élénken figyel mindenre

- sok hangot hallgat, több szót mond, fogalmakat ismer: saját testrészeit megmutatja

- a lakásban és szűkebb környezetben kiismeri magát

- a hozzátartozókat biztosan megkülönbözteti

- a kialakult napirendjét ismeri

- az önellátási tevékenységek során egyre nagyobb aktivitást mutat

2 éves             - mindent megfog, precíziós fogás, egy, majd két kéz használata

- képeskönyvben alakokat felismer

- ugrásszerű fejlődés verbálisan

- tárgyakat megnevez

- hangulatát szavakkal is kifejezi, mondatokat összefűz, új szavakat ismétel és összefűz

- figyeli élénken környezetét, arra reagál

- felszólításoknak eleget tesz

A pszichés teljesítmény megítélésén figyelembe kell venni minden esetben a csecsemő, kisded ingergazdagságát, motivációs erejét.

A gyermekek növekedéssel járó fejlődése

MARY 0. SHERIDAN, M.A., D.C.H: (The Developmental Progress of Infants and young Children) / Reports on Public Health and Medical Subjects Nr. 102 / London, Her Majesty's Stationary Office 1960.

Ford.: Dr. Balogh E.

I. Testhelyzet és nagymozgások, 1 hónapos korban

Fekszik a hátán, fejét egyik oldalra fordítva, ezen az ol­dalon a kar nyújtott, vagy mindkét kar hajlított, az alsó végtagok hajlítottak, a térdek egymástól elállnak, a tal­pak befelé fordulnak. A végtagok nagy, darabos mozgásai, a karokon aktívabban, mint az alsó végtagokon tűnik fel /jerky/. Nyugalomban a kéz zárva és a hüvelyk befordult. A végtagok nyújtó mozgásai során a kézujjak és lábujjak legyeznek. Ha a fejet megemelem, lazán esik. Ha ülésben tartom a csecsemőt, akkor a fejecskéje előre esik és a fejjel együtt a gerinc egy teljes ívet alkot. Ha a csecsemőt hasra, tehát arcra fordítom, leteszem, a fej azonnal elfordul valamilyen irányban; a karok és alsó végtagok hajlítottak a test alatt, a feneke pedig felfelé púposodik. Ha szilárd területen állva tartom, lefelé nyom­ja a lábait és gyakran reflexjárást, reflexmozgást, szteppelő mozgást végez.

II. Látás és finommozgások, 1 hónapos korban

Kifejezéstelenül mered rá az ablak fényére, vagy a fehér falra. Szorosan bezárja a szemét, ha világító lámpával közvetle­nül világítom meg 2-3 inch[1] távolságról az arcát. Ez érvényes a közönséges világító vizsgáló ceruzákra is. A világító ceruza vibráló fényét röviden, pontosabban egy lábnyira[2] követi szemével. Észreveszi a mozgó játékokat, vagy rázza a csörgőt, a lá­tás vonalában, szemmel követi annak mozgását, egyik oldal­ról a középvonal irányába, kb. 1/4 körön át, miközben a fe­jecskéje hátrafelé, vagy oldalra esik. Elkezdődik a közelben lévő anyai arc megfigyelése, amikor is a mama táplálja a gyermekét, vagy beszél hozzá.

III. Hallás és beszéd, 1 hónapos korban

Hangos, hirtelen zajtól megijedve megmerevedés, remegés, pislogás, kancsalítás, végtagi nyújtás jelentkezhetik és esetleg sírhat is a csecsemő. Az aktuális mozgásokat hirtelen szoborszerű tartás váltja a fel, ha kis csengőt megrázunk a fültől 3-5 inch távolságban 3-5 mp tartamig és ezt ismételgetjük 5 mp-es szüne­tekkel. Előfordul már ebben az életkorban, hogy szemmel követi a csecsemő a hangot. A nyöszörgést a közvetlenül mellette felhangzó csillapító, nyugtató emberi hangra rendszerint abbahagyja, de akkor nem ha éppen visít. üvölt, vagy táplálkozik. Vágyakozva, vagy kérően ordít ha éhes, vagy ha valami kelle­metlenség érte. Kis torokhangú zajokat hallat, hogyha jóllakott. /Megj.: a süket kisbabák is sírnak és adnak hangokat, azonban a valódi süketek nem mutatnak semmiféle összerezzenési reflexet hirtelen hangokra./

IV. Szociális magatartás és játék, 1 hónapos korban

Jól szopik. Amikor nem táplálják, vagy nem foglalkoznak vele, többnyire átalussza az idő nagy részét. Az arckifejezés bizonytalan, de az egyre inkább kifejezővé válás tendenciáját mutatja, majd mosolygás fejlődik ki a 6. hétre. A kezek általában zártak, ha azonban nyitottak, akkor a vizsgáló ujját megragadja, ha az a tenyerét megérinti abbahagyja a sírást ha felveszik. Szükséges, hogy az anya tartsa a fejét ha kézbeveszi, öltözteti vagy fürdeti.

I. Testhelyzet és nagymozgások, 3 hónapos korban

Ekkor már előszeretettel fekszik háton úgy, hogy a fej középvonalban van. A végtagok hajlékonyabbak, a mozgások egyenletesek és sok­kal inkább folyamatosak. Karjaival szimmetrikusan mozog. A kezek mostmár lazán nyi­tottak. Kezeit oldalról a középvonalig hozza a mellkas, vagy a fülek előtt. Erőteljesen rúg, a végtagok alternálva, vagy esetenként együttesen mozognak. Ültetve megtartja magát, egyenesen tartja a hátát kivéve a lumbális területet - miközben a fejét egyenesen nyújtja és több másodpercig biztosan tartja, majd azután persze előreejti. Hasrafektetve jól emeli a fejét és a mellkas felsőrészét középvonalban az alkarjait támasztékul használja, gyakran rugózik az asztal felszínén; az alsó végtagok egyenesek, a popsi lapos. Ha lábaival szilárd felszínen állítva tartjuk, akkor a térd­ben meggörbül, megroggyan.

II. Látás és finommozgások, 3 hónapos korban

Vizuálisan nagyon eleven, különösen foglalkoztatja a kö­zelében lévő emberi arc. Szabadon mozgatja a fejét és körülnéz. Követi a felnőttek mozgásait a gyermekágy közelében. Követi 6-10 inch távolságban a csörgő vagy ingó-mozgó játé­kokat félkörben, oldaltól-oldalig és rendszerint függőleges irányban a mellkastól a szemöldökig. Figyeli saját kezének mozgásait az arca előtt és elkezdi megfogni, összefogni és elengedni a kezeit. Felismeri a cumisüveget és mohón várja a mozgásait, ahogyan az közelit az arca felé. Figyeli már a tárgyakat 6-10 inch közelségből több másodper­cig, de csak ritkán képes folyamatos fixálásra.

III. Hallás és beszéd, 3 hónapos korban

A hirtelen, hangos zörejek zavarják, pislogást provokálnak, esetleg kancsalítást, sírást és elfordulást váltanak ki. Kifejezetten megnyugszik, vagy mosolyog az anya hangjára még mielőtt az megérintené őt, de ez akkor nem sikeres ha éppen sir. Hangokat ad, hogyha beszélnek hozzá, vagy kedvesek vele. Sír, hogyha diszkomfort érzése van, vagy mellőzik. Megnyugtatja, ha a csészében zörgetjük a kanalat, vagy ha megrázunk egy csengőt, akkor is ha nem látja, általában en­nek az időtartama 3-5 másodperc és a fültől való távolság 6-12 inch. /Nagyon valószínű hogyha tovább zörgünk, vagy sokkal közelebb, vagy sokkal távolabb van a hangforrás, ak­kor más reakciót vált ez ki./ Képes a szemeivel a hang irányába fordulni, képes ráncolni a homlokát, tágranyitni a szemét, képes a fejét elmozdítani egyik oldalról a másik oldalra, mintha bizonytalanul keres­né a hang forrását. Gyakran nyalogatja ajkait válaszul a hangra, mintha táplál­kozásra készülne. Izgatottságot mutat közeledő lépések hangjára, fürdővíz csorgására stb. /Megj.: a süket kisbabák ezzel szemben nyilvánvalóan összerezzennek az anya megjelenésére, látványára a gyermekágy mellett./

IV. Szociális magatartás és játék, 3 hónapos korban

Pislogás nélkül fixálja az anyai arcot táplálkozás alatt. Kezd reagálni az ismerős helyzetekre, mosolygást, gügyögést mutat ilyenkor és izgatott mozgásokat produkál, ha felisme­ri az étkezéshez, vagy fürdéshez való előkészületeket. Nyilvánvaló örömmel válaszol barátságos kezelésre, különösen ha játékos csiklandozás, vagy kellemes hangok kísérik azt. Pár másodpercre megtartja a csörgőt, ha a kezébe tesszük, de ritkán képes nézni is és figyelni is rá egyidejűleg. Elegendő hogyha az anya vállainál tartja a csecsemőt öltöztetés és fürdetés közben.

Bébi-Mami Kör minden kedden 16.00-tól 18.00 óráig

E-mail: bebi-mami@magyar-misszio.de

http://www.magyar-misszio.de/bebimami.htm

Lúdtalp torna

Lábakat párhuzamosan egymás mellé tenni, mindkét sar­kat egyszerre felemelni-letenni. (váltva is)

Egyszerre felhúzni mindkét talpat, együtt leengedni. (váltva is)

Egyszerre két lábbal: sarokról lábujjhegyre, lábujjhegyről sarokra gördíteni.

Lábujjakat behajlítva talp alá húzni-kinyújtani.

Lábujjakat behajlítva talp alá húzni, lábfejet megemelni, letenni.

Talpak a földön vannak, sar­kakat széthúzva lábujjhegyre emelkedni, összezárva letenni sa­rokra.

Sarkon támaszkodva lábakat terpeszteni, zárni.

Fenti gyakorlatokat először ülve, majd állva végezzük!

Járó gyakorlatok

Lábujjhegyen járni apró lépé­sekkel, magasra húzott sarokkal.

Mackójárás: a talp külső szé­lére nehezedve, behajlított lábuj­jakkal járás.

Játékok

Földön ülve labdát két talp közé fogjuk, lábbal dobjuk és láb­bal kapjuk el.

Ceruzát vagy pálcikát az egyik láb ujjaival megfogjuk, másik lábbal átvesszük.

Lábujjakkal kis golyót mar­kolva sétálni. (Ne az ujjak között legyen a golyó!)

Apróra tépett papírdarabká­kat megmarkolva egyenként fel­szedegetni a földről.

Egészségedre!

Láttuk – ajánljuk

Jogoli’s Kinderworld (www.jogolis.de) egyesíti magában a mozgásigényt kielégítő játszóparkok, és az elmélyült játszást biztosító óvodai csoportszobák jellemzőit. A termek rokonszenvesen gyerekmagasságban vannak berendezve, így nem nyújt hangár benyomást. Szülői kísérettel is játszhatnak a gyerekek. Alvást, szoptatást, megnyugtatást biztosító csendes szoba is van. Kulturáltan lehet étkezni, áraiban kedvező. Gyermekeim (2 és 1 éves) játszottak 10féle kisautóval, lovagi várral, a zöldséges bolt zöldségeivel, ültek motoron, csúsztak-másztak-pörögtek-ugráltak a játszóvárban. Leginkább az volt a vonzó, hogy mind rohangászni, mind lenyugodva játszani van lehetőség. Két óra nekünk kevés volt. Ide szívesen visszamegyünk.

2008. június 29-én, vasárnap 13.00–21.30-ig egyházközségi JUNIÁLIST rendezünk Grünwaldban,

a Hubertusstraße 22. szám alatt, a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon vidám zene, tánc és nótázás mellett

lehet ismerkedni, szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni.

Születésnaposaink

Baumgärtner Réka

2006.05.29

Appel Antónia

2005.03.29

Lanner Katika

2003.02.23

Schury Júlia

2006.02.03

 

Wallanda Lars 2005.02.20; Weiß Theresa 2006.04.05; Gulácsi Gergely 2005.03.04

Mese-sarok

A gomba alatt

A Hangyát egyszer utolérte egy nagy eső. Hová bújjék előle? Egy apró kis gombát látott meg a Hangya a tisztáson, odaszaladt, és elbújt a gomba kalapja alá. Üldögél a gomba tövében, várja, hogy elálljon az eső. Ámde az eső egyre jobban zuhogott. Egy agyonázott Pillangó vánszorgott a gombához.

-          Hangyácska, Hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá! Úgy eláztam, nem tudok repülni!

-          Már hogyan is engednélek – kérdezte a Hangya –, hiszen magam is csak éppen hogy elférek alatta?!

-          Sebaj! Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást.

Erre aztán a Hangya beeresztette a Pillangót a gomba alá. Az eső meg egyre csak zuhogott. Futva jött Egérke.

-          Engedjetek a gomba alá engem is! Patakokban folyik a víz rajtam!

-          Ugyan hogyan engedhetnénk ide? Nincs itt már szabad hely.

-          Húzzátok magatokat összébb egy kicsit!

Összébb húzták magukat, és beengedték az Egérkét a gomba alá. Az eső zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni. Arra ugrándozott a Veréb, és így sírt-rítt:

-          Megázott a tollacskám, megfáradt a szárnyacskám! Engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni, megpihenni, az eső végét kivárni! 

-          Nincs már több hely! 

-          Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket!

 -          Na jól van.

Összébb húzódtak – jutott hely a Verébnek is. Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát.

-          Bújtassatok el! – kiáltozta. – Mentsetek meg! Üldöz a Róka!

-          -     Sajnálom a Nyulat – szólt a Hangya. – Tudjátok mit? Húzódzkodjunk összébb!

 Alighogy a Nyulat elrejtették, odaért a Róka is.

-          Nem láttátok a Nyulat? – kérdezte.

-          -     Nem láttuk bizony!

 Közelebb lopakodott a Róka, és szaglászni kezdett.

-          Nem itt bújt el?

-        --     Ugyan, hogy bújhatott volna ide?

Megcsóválta a farkát a Róka, és elment. Közben az eső is elállt, a Nap is kisütött.

Előbújtak a gomba alól mindahányan, és örvendeztek. A Hangya elgondolkozott, és azt mondta:

-          Hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértünk!

-          -     Brehehe! Brehehe! – heherészett valaki.

 Mindannyian odanéztek: a gomba kalapján ült a Béka, és jóízűen nevetett:

-          Ó, ti okosok! Hiszen a gomba…

A mondatot abbahagyta, őket pedig otthagyta.

Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy előbb egynek is alig akadt helye a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértek.

Ti is kitaláltátok már?

Kiket és miket rejt a kép? Mutasd meg!

 

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

Társszerkesztők: Tcheremsikine Irén, Horváth Bea, Hart István

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 089 / 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
[1] 1 Inch =2.54 cm

[2] 1 Láb = 30.48 cm